Christmas Party
 • Coraz więcej Firm organizuje spotkania wigilijno-opłatkowe i imprezy typu Christmas Party dla swoich Pracowników. Takie spotkania służą podkreśleniu bliskich relacji Firmy z Pracownikami.

  Organizacja firmowych spotkań świątecznych wynika z tradycji, a także stanowi doskonałą okazję do osiągania celów strategicznych dla Firmy:

  • podsumowania roku
  • nagrodzenia Pracowników za pracowity rok i wysiłek
  • wyłonienia najlepszych Pracowników
  • omówienia perspektyw przyszłego świętowania osiągniętych celów
  • zacieśniania kontaktów między Pracownikami i Pracodawcą
  • budowania pozytywnych, nieformalnych relacji pomiędzy Kierownictwem i Pracownikami
  • poprawienie atmosfery w pracy
  • integracji zespołu
  • motywacji Pracowników
  • zwiększania efektywności pracy
  • budowanie więzi między Pracownikiem a Firmą

  Nasze propozycje na na organizację Christmas Party:

  • świąteczny wystrój wybranego przez Państwo miejsca
  • przygotowanie prezentów
  • przygotowanie programu artystycznego
  • Mikołaj i Śnieżynki rozdające prezenty
  • oprawa muzyczna: wspólne śpiewanie kolęd, występ skrzypce/flet, wokalistka, kolędy na wesoło- jazzowe granie, recital gwiazdy estrady, kabaret, pokazy taneczne, koncert live, muzyka klubowa, Dj live
  • dopasowanie odpowiedniego menu pod charakter spotkania
  • przygotowanie opłatka
  • integracji zespołu
  • życzenia świąteczne- wymiana życzeń świątecznych przez wszystkich członków załogi
  • wspólne śpiewanie kolęd
  • konkurs kolęd z mini nagrodami
  • kulig z ogniskiem
  • dyskoteka z DJ`em

  Dodatkowe propozycje

  • Dj + karaoke
  • Plastyk asystujący przy tworzeniu dekoracji świątecznych
  • Karykaturzysta
  • Warsztaty lepienia z gliny
  • Pokaz tańca brzucha
  • Pokaz iluzji interaktywnej
  • Zespół grający Kolędy na żywo
  • Gitarzysta grający Kolędy na żywo
  • Śnieżynki
  • Karaoke
  • Pokaz laserowy
  • Zimowa Shisha
  • Czapki mikołajkowe dla Gości

  Przykłady programów artystycznych: